MENU

BLOG

Kara zastępcza pozbawienia wolności. Czy muszę pójść do więzienia?

wiezienie-kara-zastepcza-pozbawienie-wolnosci
dr Marta Wołoszyn-Juszczyk
dr Marta Wołoszyn-Juszczyk

Kara ograniczenia wolności zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności nie oznacza, że osoba skazana musi trafić do zakładu karnego i jedynie w ten sposób odbyć tę karę. W przypadku prawomocnego postanowienia o zamianie kary ograniczenia wolności na tę, jaką jest kara zastępcza pozbawienia wolności, skazany ma możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 65 kodeksu karnego wykonawczego, sąd może (ale nie musi!) wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w przypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności ma miejsce do czasu wykonania przez skazanego kary ograniczenia wolności. W przypadku uchylania się przez skazanego od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

W sytuacjach m.in. odmowy wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności lub zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru pozostałej do odbycia, skazany może wnieść zażalenie do sądu II instancji.

Jedna szansa

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności może być zastosowane jedynie raz. Niedopuszczalne jest – w opisywanym trybie – ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności.

Warunki formalne wniosku

Wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności można wnieść w każdym czasie, ale – co ważne – przed wykonaniem tej kary w całości. Wniosek ten składa się do sądu wykonującego orzeczenie i nie podlega on opłacie sądowej.

Polubiłeś nasz artykuł? Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Kategorie artykułu:
Tagi:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.