MENU

BLOG

Ulga B+R – Oszczędzaj na inwestowaniu w innowacje!

Patented Patent Copyright Law Business technology concept.
Urszula Stefańska
Urszula Stefańska

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) została wprowadzona, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w nowe technologie, co ma na celu zwiększenie innowacyjności gospodarki Polski. Z artykułu dowiesz się, jak zaoszczędzić na podatku dochodowym – najpierw odliczając poniesione koszty od przychodu, a następnie ponownie odliczając te same koszty od dochodu, przed obliczeniem należnego podatku dochodowego firmy.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – kto może z niej skorzystać?

Ulga B+R przysługuje przedsiębiorcom, prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, która ma charakter twórczy i obejmuje badania naukowe lub rozwojowe. Co to oznacza? Bardzo szerokie zastosowanie!

Ujmując tę kwestię w najprostszym języku – ma ona zastosowanie dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe rozwiązania lub rozwijają rozwiązania dotychczasowe (może z niej skorzystać firma konstruująca nowe rodzaje śrub, producent drożdży, konstrukcji stalowych; przedsiębiorca, który chce wprowadzić rozwiązania „smart” do swojej firmy, aby optymalizować procesy czy też produkcję, a nawet mała firma programistyczna). Nie ma bowiem znaczenia ani wielkość firmy, ani branża w której działa – byle występowała forma twórczej działalności skierowanej na działalność rozwojową, czyli taka, która unowocześnia systemy, ulepsza produkt, usługę, czy też wdroży nową technologię albo zoptymalizuje procesy.

Jak działa ulga?

Istotą ulgi jest odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że koszty poniesione na prace badawczo-rozwojowe (w tym zakupy materiałowe, wypłaty dla pracowników – czym są koszty kwalifikowane dowiecie się z dalszej części artykułu) odliczamy po raz pierwszy od przychodu, aby ustalić wysokość ociągniętego przez firmę dochodu (na normalnych zasadach), a następnie po raz kolejny odliczamy te koszty od dochodu, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Jeżeli zatem zainwestowaliśmy 50 000 zł w B+R, a wysokość podatku dochodowego wynosi 19 %, to oszczędność na stosowaniu tego rozwiązania wynosi aż 9 500 zł.

Co istotne – nie ma znaczenia, czy w danym roku podatkowym wystąpił zysk, czy też strata, bowiem ulgę można rozliczyć w ciągu sześciu kolejnych lat. Nie ma też znaczenia wynik badań czy prac rozwojowych – ulgę możemy również odliczyć, jeżeli prace okażą się porażką, są nadal w toku, a także jeśli zostały skomercjalizowane.

Koszty kwalifikowane

Koszty, które możemy kwalifikować do objęcia ich ulgą badawczo-rozwojową zostały ujęte w art. 26e  ust 2 i 3 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT. Są to:

  1. Koszty wynagrodzeń (niezależnie od tego, czy osoby te zatrudnione są na umowy o pracę, czy też umowy zlecenia) oraz składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
  2. Nabycie wyposażenia, materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  3. Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  4. Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
  5. Niektóre  koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością

Ulga badawczo-rozwojowa – jak wprowadzić ją do swojej firmy?

Skuteczne rozliczenie B+R nie jest wyjątkowo skomplikowane, o ile wcześniej przygotujemy odpowiednie ku temu narzędzia.

Konieczne jest bowiem wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w prowadzonych ewidencjach księgowych oraz złożenie zeznania podatkowego z załącznikami PIT-BR, czy też CIT BR.

Oprócz tego konieczne jest spełnienie obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych, jak opis prowadzonego projektu, rejestracja czasu pracy poświęconego na prace badawczo-rozwojowe, wykaz osób zaangażowanych w te prace, czy też oczywiście wykaz prowadzonych prac i ich efektów.

Program Polski ład – czy ulga badawczo-rozwojowa nadal obowiązuje?

Co istotne – zgodnie z zapowiedziami ulga ta ma być nadal aktywna, Program Nowy Ład ma tego nie zmieniać. Polski Ład ma bowiem wspierać rozwój innowacji z wykorzystaniem ulg podatkowych: https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/id/10797007

Więcej informacji najdą Państwo w broszurach Krajowej Izby Skarbowej lub kontaktując się z naszą Kancelarią:

https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/10425091/11.Broszura+ulga+na+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+badawczo-rozwojow%C4%85.pdf

Polubiłeś nasz artykuł? Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Kategorie artykułu:
Tagi:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.