MENU

BLOG

Wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego – jak to możliwe?

kredyt frankowy
Urszula Stefańska
Urszula Stefańska

Frankowiczu! Zaciągnąłeś kredyt w CHF i spłaciłeś więcej, niż wypłacił Ci bank?

Wstrzymaj spłatę rat na czas procesu do czasu stwierdzenia nieważności umowy lub jej odfrankowienia!

 

Jak to możliwe?

Wstrzymanie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania w sprawie o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu indeksowanego lub dominowanego do kursu franka CHF jest możliwe na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o udzieleniu zabezpieczenia.

Dotychczas sądy na wniosek kredytobiorców wstrzymywały spłatę kredytu np. w sytuacji, w której wypłacalność banku była wątpliwa i istniało ryzyko, że bank nie będzie w stanie zapłacić kwot zasądzonych na rzecz kredytobiorców w wyroku.

W świetle jednak najnowszych informacji płynących z XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, a zatem tzw. „sądu frankowego” udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kredytowych będzie możliwe także w przypadku, w którym kredytobiorca zapłacił na rzecz banku więcej, niż zostało mu wypłacone w chwili zaciągnięcia kredytu. Innymi słowy, w sytuacji nadpłaty kapitału, warto złożyć stosowny wniosek i po jego uwzględnieniu przez Sąd – zaprzestać spłaty rat.

Jakie są konsekwencje udzielenia zabezpieczenia?

Sposób udzielenia zabezpieczenia zależy od tego, jakie żądania złożymy we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, natomiast najbardziej powszechny sposób udzielania zabezpieczenia oznacza, że:

  1. kredytobiorca do dnia uprawomocnienia się wyroku nie musi spłacać rat kredytu,
  2. bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej w związku z brakiem wpłat,
  3. bank nie będzie mógł wpisać kredytobiorcy do rejestrów dłużników jako nierzetelny kontrahent, na przykład do Krajowego Rejestru Długów.

Jakie argumenty przemawiają za wstrzymaniem rat osób, które spłaciły już wysokość kapitału udzielonego kredytu?

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny, w sprawie o sygn. akt XXVIII Cz 5/21rozstrzygając zażalenie banku, który nie zgadzał się z udzielonym zabezpieczeniem podzielił argumenty kredytobiorcy, że celem postępowania jest zapobieżenie skutkom stosowania niezgodnej z prawem umowy, naruszającej interesy kredytobiorcy. W przeciwnym wypadku, z zapłatą każdej kolejnej raty problem narasta, a długości procesu nie sposób określić z góry. Sąd odwoławczy podkreślił, że celem tego postępowania jest rozliczenie umowy z abuzywną, jak wiele wskazuje, klauzulą, a nie tylko zasądzenie konkretnej kwoty. Zabezpieczenie ułatwi konsumentom dochodzenie ich roszczeń, ale nie kończy sprawy. Jeżeli by się okazało, że konsument czy sąd nie mają teraz racji, to bank będzie mógł skorzystać z takich zabezpieczeń, jak hipoteka – powiedział sędzia.

Jak pozbyć się niekorzystnej umowy kredytu frankowego?

Pamiętajmy, że bank sam z siebie nie zaproponuje nam unieważnienia umowy czy też zaprzestania spłaty kredytu. Konieczne jest wniesienie sprawy do sądu i powołanie argumentów wskazujących, że umowa zawarta z konsumentem w sposób rażący narusza jego prawa.  Niezbędnym jest także uiszczenie do właściwego sądu opłaty od pozwu w wysokości 1 000 zł, a sprawie zostanie nadany dalszy bieg.

Jeżeli zatem nadal spłacasz niekorzystną umowę kredytu frankowego, a nawet jeżeli dokonałeś już spłaty, ale czujesz się pokrzywdzony postanowieniami umowy, które w sposób dowolny kształtowały przeliczenie kursu CFH – zgłoś się do nas. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach frankowych:

  1. przeanalizujemy Twoją umowę, aby sprawdzić, czy zawiera niedozwolone (abuzywne) postanowienia umowy,
  2. przygotujemy pozew, w którym podniesienie argumenty prawne, dlaczego umowa wymaga odfrankowienia, bądź też konieczne jest stwierdzenie jej nieważności,
  3. zastąpimy Cię w sądzie  – jako adwokaci będziemy przedstawiać wspólnie wypracowane stanowisko przed składem orzekającym,
  4. zapewnimy bieżące wsparcie i czuwanie nad przebiegiem procesu – jesteśmy po to, aby wyjaśniać wszelkie wątpliwości i kontrolować jak przebiega postępowanie sądowe.

Polubiłeś nasz artykuł? Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Kategorie artykułu:
Tagi:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.