MENU

BLOG

Ubezpieczenie OC: odszkodowanie od upadłego zakładu ubezpieczeń (upadek Gefionu)

upadek-gefionu-ubezpieczenie-oc
dr Marta Wołoszyn-Juszczyk
dr Marta Wołoszyn-Juszczyk

Zakład ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione ubezpieczenie OC ogłosił upadłość – co w takiej sytuacji powinien zrobić poszkodowany? Czy zostanie mu wypłacone odszkodowanie? Kto wypłaci odszkodowanie? Pytania te zaczęły ostatnio dotyczyć wielu poszkodowanych z Polski, a to z uwagi na fakt, iż duńska firma ubezpieczeniowa Gefion Finans A/S w ramach frivillig likvidation, wcześniej znana jako Gefion Insurance A/S, 7 czerwca 2021 roku ogłosiła upadłość.

Gefion to duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe, które działało w Danii i było upoważnione do prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce, za pośrednictwem agentów i brokerów. Stąd też w przypadku kolizji czy wypadku może okazać się, że sprawca szkody ma wykupione ubezpieczenie OC w tym duńskim towarzystwie ubezpieczeniowym. Co w aktualnej sytuacji poszkodowany powinien zrobić i od kogo żądać wypłaty należnego odszkodowania?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny „kołem ratunkowym”

Jeżeli szkoda została już zgłoszona, zanim Gefion ogłosił upadłość – czyli przed 7 czerwca 2021 roku – to roszczenie powinno zostać wypłacone z masy upadłości. Natomiast w przypadku braku wypłaty z masy upadłościowej, poszkodowani otrzymają wypłatę ze źródła, jakim jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie wystąpi o ich zwrot do duńskiego funduszu gwarancyjnego Dansk Forening for International Motorkoeretoejsforsikring (DFIM).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ma obowiązek w przypadku m.in. ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń zaspokoić roszczenia osób uprawnionych m.in. z umów regulujących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie OC a szkoda po wypadku lub kolizji

Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze szkodami powstałymi w wyniku wypadku czy kolizji, gdy sprawca szkody posiada ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Gefionie, a zdarzenia te miały miejsce w okresie pomiędzy ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń – tj. po 7 czerwca 2021 roku – a wygaśnięciem umów ubezpieczenia odpowiedzialności, obowiązek wypłaty roszczeń z tego tytułu przejmuje na siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dlatego też, jeżeli poszkodowany nie zgłosił jeszcze szkody, to w celu uzyskania odszkodowania powinien to zrobić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń, który swoją działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wykonuje w Polsce.

Polubiłeś nasz artykuł? Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Kategorie artykułu:
Tagi:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.