MENU

BLOG

Tag: niepełnosprawni

Prawa osób niepełnosprawnych

Pracodawco! Poznaj swoje możliwości – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, czyli PFRON dofinansowanie 2021

W Polsce – pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie to przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON dofinansowanie 2021). Kiedy zatem można ubiegać się o owe dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników? Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia? Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie? I kiedy wspomniane dofinansowanie nie przysługuje?

Więcej »
Prawa osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych w świetle przepisów „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

W Polsce najwięcej osób świadczy pracę w podstawowym systemie czasu pracy. Czy również w tym systemie mogą funkcjonować niepełnosprawni? Jaki jest dopuszczalny wymiar czasu pracy w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz ile powinna trwać przerwa w pracy w sytuacji, jaką jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? Czy niepełnosprawni pracownicy mogą zrzec się dobrowolnie przysługującego im prawa do krótszego wymiaru czasu pracy?

Więcej »
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.