MENU

BLOG

Tag: zrzeczenie się praw

Prawa osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych w świetle przepisów „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

W Polsce najwięcej osób świadczy pracę w podstawowym systemie czasu pracy. Czy również w tym systemie mogą funkcjonować niepełnosprawni? Jaki jest dopuszczalny wymiar czasu pracy w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz ile powinna trwać przerwa w pracy w sytuacji, jaką jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? Czy niepełnosprawni pracownicy mogą zrzec się dobrowolnie przysługującego im prawa do krótszego wymiaru czasu pracy?

Więcej »
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.