MENU

BLOG

Tag: ograniczona zdolność do czynności prawnych

Prawo cywilne

Zdolność prawna. Całkowite lub częściowe pozbawienie zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie jako instytucja prawa cywilnego

Zgodnie z prawem polskim, a mówiąc dokładniej – zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (ukończenia 18 lat). Kiedy zatem możemy zostać pozbawieni wspomnianej zdolność do czynności prawnych? Kiedy owe pozbawienie ma wymiar całkowity, a kiedy częściowy? Czy ubezwłasnowolnienie ma charakter trwały?… Odpowiedzi na te i inne pytania bezpośrednio związane z tematyką ubezwłasnowolnienia znajdą Państwo w naszym dzisiejszym wpisie.

Więcej »
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.